Wij staan voor..
 

 

In alle situaties is het uitgangspunt: ik ben oké, jij bent oké. Ongeacht de ernst van de situatie en de aard van vaak moeilijk gedrag.

Gedrag hoeft niet altijd oké te zijn maar met name binnen de zorgsectoren (afhankelijke mensen) is gedrag vaak een communicatiemiddel. Gebruikt om uiting te geven aan een behoefte, vraag, probleem wat niet gezien, gehoord of opgemerkt wordt door de betrokken (bv verzorgende, leidinggevende).

Werkwijze is om er met elkaar achter te komen wat de betekenis van dit gedrag zou kunnen zijn , welke interacties dit gedrag oproepen of versterken en hoe hier (anders) mee om te gaan.

Jovidad staat voor

Gelijkwaardigheid

Wederzijds respect

Ik-ben-ok-jij-bent-ok

Integriteit

Inlevendheid

Belevingsgericht